Vartex AB allmänna sekretesspolicy för konsumentdata

Vartex AB hädanefter även kallat Vartex, behandlar konsumentens personuppgifter. Vartex anser att det är viktigt att vara transparent om detta. Vartex ger alltså allmän information om användningen av konsumentdata i denna allmänna sekretesspolicy. Om så är nödvändigt kommer Vartex att ge mer specifik information när konsumentdata erhålls, t.ex. vid inköp av produkter, användning av appar och på andra (varumärkes) webbplatser.

Vartex

Vartex ingår i Accell Group N.V. Denna sekretesspolicy gäller endast konsumentdata som behandlas av Vartex.
Det här är personuppgifter om privatpersoner som förvärvades av Vartex i samband med erbjudandet och försäljningen av Vartex produkter och tjänster.

Inom Accell Group N.V. är Accell IT B.V. ansvarig för att stödja alla tjänster inom IT-området.
Detta innebär att Accell IT B.V. kan vara ansvarig för hantering av konsumentdata. Detta kan vara tillsammans med Vartex och ibland i stället för Vartex.

Konsumenter kan skicka ett e-mail till privacy@accell-it.com eller skicka ett brev till:

Vartex AB
Batterivägen 14
432 Varberg
Sverige

om de har frågor i samband med behandling av deras personuppgifter.

Återförsäljare

Konsumenter köper till stor del Vartex produkter och tjänster via erkända handlare och andra återförsäljare. Dessa handlare och återförsäljare ingår inte i Vartex. Vartex ansvarar inte för hantering av konsumentdata från erkända handlare och andra återförsäljare. Handlare och återförsäljare tillhandahåller konsumentuppgifter till Vartex i samband med försäljningen av Vartex produkter inom ramen för deras eget ansvar

Hur får Vartex konsumentdata?

Vid köp av en cykel, motionsutrustning eller annan produkt kan konsumentdata registreras hos Vartex av återförsäljaren eller av konsumenten själv.
Vissa produkter, till exempel en uppkopplad cykel, Löpband, och användningen av vissa appar, medför också behandling av personuppgifter.
Data registreras även när man besöker en (varumärkes) webbplats för Vartex, såsom IP-adressen, data för den använda enheten och de visade objekten. Kontakt med Vartex leder också ofta till behandling av personuppgifter.
Detta inkluderar frågor som en begäran om att skicka en broschyr eller lämna in ett garantianspråk.

Vilka personuppgifter behandlas av Vartex?

Vartex behandlar data om konsumenten, såsom namn, adress, bostadsort ,e-mail, telefonnummer och detaljer om de produkter som köptes eller där det finns intresse, såsom typ av produkt och garanti, återförsäljare där produkten köps eller underhålls och underhållsinformationen.

Vad använder Vartex personuppgifterna för?

Vartex använder personuppgifter för:
– Stöd och service till konsumenter och återförsäljare samt utförandet av de olika avtal, det vill säga både mellan konsumenten och återförsäljaren och mellan Vartex och återförsäljaren och i den utsträckning som är tillämplig på avtalet mellan Vartex och konsumenten ;
– (Direkt) Marknadsföring, till exempel nyhetsbrev och målinriktad visning av annonser och produkter på våra egna webbplatser och på tredje parts webbplatser. Vartex överensstämmer med de regler som gäller för att begära samtycke och erbjuder en möjlighet till borttagning därefter.
– Utförande av analys för att förbättra produkter och tjänster.

Hur länge lagrar Vartex personuppgifter?

Vartex behandlar data så länge som är nödvändigt för det syfte som data används till. Detta kan bero på avregistrering gjord av konsumenten, t.ex. för ett konto, nyhetsbrev eller app. I princip behålls uppgifterna i högst två år, om inte längre behållning är nödvändig för att kunna bedöma eventuella klagomål eller krav eller för att överensstämma med lagstadgade eller administrativa förpliktelser.

Hur säkerställer Vartex konsumentdata?

Konsument datasäkerhet är en viktig del av vår affärsverksamhet. Olika säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera detta. Detta inkluderar frågor som en stark lösenordspolicy, screening av internetdata, kryptering och auktorisationsförfaranden för de anställda. Konsumentdata lagras i säkra tekniska rum. Dessa är kylda datarum med nödkraftanläggningar och en kombination av elektroniska dörrar med märken, objektskydd med kameror, larmsystem och övervakning.

Ovannämnda åtgärder ingår i de många åtgärder som Accell IT genomför för att skydda data från Vartex konsumenter.
Om du har några frågor i detta avseende eller misstänker du missbruk kan du skicka ett e-mail till security@accell-it.com

Har du frågor om konsumentdata?

Konsumenterna har rätt att inspektera sina uppgifter och rätten att begära korrigering och radering av sin data. Om du skulle vilja utöva denna rättighet eller om du har en annan fråga, vänligen kontakta privacy@accell-it.com.